slide 1

Vitajte na stránke
obce Čaradice !

slide 2

Aktuality !

slide 3
slide 4
slide 5

História

História obce Čaradice

  

    Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1209 v bule pápeža Inocenta III ( 1198-1216), ktorou vymedzil majetok Svätobeňadického opátstva. Používali sa iné názvy obce: 1316- CHORAD, 1773- CZARAD, THARADITZ, CŠARADICZE,/ maďarsky CSÁRAD/, 1863-1877 - CSÁRAD, 1882-1913 - CSÁRAD, 1910- ČARADCE, 1927 – ČARADICE.   V roku 1715 bolo v obci 18 daňovníkov, mlyn a vinice.  Za úspešné obdobie obce možno uviesť obdobie vlády Márie Terézie ( 1740- 1780 ) a jej syna  Jozefa II ( 1780- 1790) a obdobie do roku 1880. Rozšírila sa výsadba viníc a sadov. Obec dostala charakter ako vinohradnícka.V roku 1828 mala obec 79 domov, 557 obyvateľov, papiereň a skláreň ( slúžili beňadickému opátstvu) , ovčinec  a pieskové bane. V roku 1855 obec mala svoje oválne pečatidlo. V strede boli dva skrížené vinohradnícke kopáče a okolo nápis CSARAD KOSZEG PESTSETJE 1855.

   V roku 1857 nariadením cirkevnej vrchnosti bola v obci postavená škola z nepálenej tehly so slamenou strechou. Počas prvej svetovej vojny  sa do bojov zapojili aj miestni obyvatelia.  Mená padlých sú vyryté na čiernej žulovej tabuli, ktorá je umiestnená v miestnom kostole pri bočnom oltári na pravej strane.

   V období druhej svetovej vojny obcou iba prechádzal front, ale boje  sa neodohrali. Čaradice boli oslobodené 28.3.1945 sovietskou armádou. Tá prišla spoza Hrona, kde sa odohrávali takmer trojmesačné boje s Nemcami. V roku 1948 bola v obci ukončená elektrifikácia. Ešte v roku 1945 bola vybudovaná hasičská zbrojnica, ktorá stála pred  budovou materskej školy.

  V roku  1964 dostala obec nové asfaltové cesty. V sedemdesiatych rokoch  sa postavil dom smútku ( 1974 ), kultúrny dom a sála boli dokončené v roku ( 1979) v akcii „Z“ . Správa obce sa konečne mohla presunúť do tejto budovy. Dovtedy sídlil obecný úrad v budove Jednoty. Obec mala od sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia poštu s doručovateľkou  v budove, ktorá patrí Spotrebnému družstvu Jednota v Nitre.

   V roku 1992 bol vybudovaný vodovod. Miestni obyvatelia si domy vykurovali drevom a uhlím, preto bola snaha do obce zaviesť plyn. Uskutočnilo sa referendum, v ktorom  obyvatelia podporili túto snahu. Bol vypracovaný projekt a firma Vestam z Kysuckého Nového Mesta previedla  práce. Dňa 14.10.1996 sa konala kolaudácia, slávnostné spustenie plynu bolo dňa 8.11.1996. Na vykurovanie plynom prešla väčšina  domácností.