slide 1

Vitajte na stránke
obce Čaradice !

slide 2

Aktuality !

slide 3
slide 4
slide 5

Kam patria použité rúška a rukavice... ???

Mimoriadna zmena cest. poriadku - SAD ZVOLEN

Mimoriadna zmena cest. poriadku - Arriva Nitra, a.s.

Príkazný list starostu obce Čaradice

Usmernenie hlavného hygienika pre verejnosť o karanténe