Ostatné dokumenty

  

Rozpočet na rok 2014
Záverečný účet
Výročná správa 2013
Zverejnenie zámeru

Návr rozpočtu na roky 2014 - 2016

Zverejnenie zámeru

Popis objednávok rok 2013
Popis objednávok
Vzn. o dani z nehnuteľností a ostatných daniach a poplatkoch.

Vzn. obce Čaradice  č. 4/2011 o verejnom obstarávaní

Vzn - zneškodňovanie obsahu žúmp

Vzn - Náhradné zásobovanie vodou 2013

Verejná vyhláška 1
Verejná vyhláška 2

Verejná vyhláška 3

Verejná vyhláška 4
Verejná vyhláška 5
Programový rozpočet r. 2011
Programový rozpočet r. 2012 - 2014

Programový rozpočet r. 2013 - 2015

Stažnosti - postup pri podavani staznosti
Odporúčania pre obyvateľstvo pri výstrahách 2. a 3. stupeň
Záverečný účet obce Čaradice za rok 2011
Výročná správa obce Čaradice za ro 2011

 

spať na Dokumenty