Harmonogram triedeného zberu II.polrok 2019

SEPARUJ - kam patria nápojové kartóny...

Tajňanský perkelt - VI. ročník

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 2.7.2019 od 12.00

Pobytový tábor - OZ FREE TIME SK Zlaté Moravce