Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Pozvánka 24. zasadnutie OZ

Skrátené úradné hodiny na OcÚ v Čaradciach

Oznamujeme občanom, že celý týždeň

t. j. od 6. augusta 2018 do 10. augusta 2018 (vrátane) bude Obecný úrad

v Čaradiciach z technických príčin otvorený od 07.30 do 14:00 hod. 

 

Ďakujeme za pochopenie

VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ ZŠ - vyhlásenie