VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 2018

 

V obci Čaradice sa zistili tieto výsledky:

 

Počet volebných obvodov ...........................................      1

Počet volebných okrskov ............................................      1

Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov ........   420

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ...........  287

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku ......................... 287

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre

voľby do obecného zastupiteľstva ............................... 286

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť ..........................     7

Počet zvolených poslancov .........................................     7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných

pre voľby starostu obce ................................................  279

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

 1. Juraj Brenkus, nezávislý kandidát, 182 platných hlasov
 2. Ing. Peter Škvarek, nezávislý kandidát, 171 platných hlasov
 3. Miroslava Kašubová, nezávislá kandidátka, 161 platných hlasov
 4. MUDr. Peter Farkas, nezávislý kandidát, 155 platných hlasov
 5. Ing. Pavol Kopča, nezávislý kandidát, 118 platných hlasov
 6. Lucia Ivanová, nezávislá kandidátka, 108 platných hlasov
 7. Ing. Marián Ivan, nezávislý kandidát, 100 platných hlasov

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

 

 1. Ing. Marián Pilc, nezávislý kandidát, 99 platných hlasov
 2. Ing. Ľubomír Mihálik, nezávislý kandidát, 95 platných hlasov
 3. Roman Mrázik, nezávislý kandidát, 82 platných hlasov
 4. Július Šabík, NOVA, 73 platných hlasov
 5. Soňa Obertová, SMER – sociálna demokracia, 72 platných hlasov
 6. Vladimír Dávidík, nezávislý kandidát, 61 platných hlasov
 7. Mgr. Jana Gergelová, NOVA, 59 platných hlasov
 8. Milan Pilc, NOVA, 32 platných hlasov
 9. Ján Snitka, SMER – sociálna demokracia, 24 platných hlasov

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa poradia na hlasovacom lístku:

 

 1. Mgr. Jana Gergelová, NOVA, 30 platných hlasov
 2. Bc. Miroslav Ivan, nezávislý kandidát, 42 platných hlasov
 3. Vladislav Uličný, SMER – sociálna demokracia, 207 platných hlasov

 

 

Za starostu obce bol zvolený:

 

Vladislav Uličný, SMER – sociálna demokracia, 207 platných hlasov

 

Predseda volebnej komisie: Mária Bagová

 

Členovia volebnej komisie:   Ing. Erika Mladá

                                               Ing. Beáta Pauková

                                               Anna Pecherová

                                               Terezia Snitková

 

Zapisovateľka volebnej komisie: Ing. Ľudmila Šabíková