Obecná knižnica

OBECNÁ KNIŽNICA

 

Vedúci knižnice: Bc. Lívia Dávidíková DiS
Otváracie hodiny: sobotu 15.00 – 17.00