Obecná knižnica

OBECNÁ KNIŽNICA

 

Vedúci knižnice: Dominika Dávidíková
Otváracie hodiny: sobotu 15.00 – 17.00