Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019

2% pre "OZ Čaradice" tlačivo na: http://www.caradice.sk/index.php/oznamy/oznamy

Harmonogram triedeného zberu I.polrok 2020

Harmonogram triedeného zberu II.polrok 2019

SEPARUJ - kam patria nápojové kartóny...