Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 2.7.2019 od 12.00