Usmernenie hlavného hygienika pre verejnosť o karanténe