Obec Čaradice leží na rozhraní Podunajskej pahorkatiny a Západných Karpát. Zo severu je chránená masívom Pohronského Inovca. Jej zemepisné súradnice sú 48°22'48" severnej zemepisnej šírky a 18°25'07" východnej zemepisnej dĺžky. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 240 m n. m. Rozloha katastrálneho územia obce je 1 784,9 ha, pričom jeho väčšina sa rozprestiera na južnej strane masívu Veľkého Inovca a časť leží v Hronskej pahorkatine. Cez obec preteká Čaradický potok, ktorý je zásobovaný najmä dažďovými a snehovými vodami. V letných mesiacoch býva hladina potoka veľmi nízka.

Dopravná poloha obce je v rámci regiónu veľmi dobrá. Obec leží na rozhraní Nitrianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja v blízkosti okresného mesta Zlaté Moravce, od ktorého je vzdialená 10 km. V jej bezprostrednej blízkosti prechádza medzinárodná cesta prvej triedy E 571. Najbližšia železničná zastávka je vzdialená približne 5 km a nachádza sa v obci Hronský Beňadik.
From Address:
Powered by Phoca Maps