Up

Služby občanom

Cenník služieb poskytovaných obcou Čaradice č. 2/2008
Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác
Vyhlásenie osoby - stavebného dozora
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
Žiadosť na vydanie rozhodnutia o pridelení súp. čísla
Žiadosť o vydanie súhlasu povol. stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia
Žiadosť o vydanie súhlasu k užívaniu malého zdroja znečistenia ovzdušia
Žiadosť o vyjadrenie k stavbe - životné prostredie
Žiadosť o vyjadrenie k stavbe - odpadové hospodárstvo
Oznámenie k miestnemu poplaku za KO
Žiadosť o prenájom priestorov Kult. domu
 
 
Powered by Phoca Download