Up

VZN

Vzn. obce Čaradice č. 4/2011 o verejnom obstarávaní
Vzn. o dani z nehnuteľností a ostatných daniach a poplatkoch.
Vzn - Náhradné zásobovanie vodou 2013
Vzn - zneškodňovanie obsahu žúmp
Vzn. o dani z nehnuteľností a ostatných daniach a poplatkoch. 2015
VZN obce Čaradice 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Čaradice
VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stav. odpadmi
 
 
Powered by Phoca Download