Up

Úradná tabuľa

Informácie pre verejnosť o zdroji ohrozenia
Správne konanie - zverejnenie zámeru
Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019
VZN č. 6 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č. 7 o miestnych daniach na území obce Čaradice
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - IMA INVEST
Oznámenie o zač. konania - výrub drevín
Oznámenie o uvoľnení mandátu
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Harmonogram triedeného zberu II. polrok 2017
Oznámenie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov 2017
 
 
Powered by Phoca Download