Up

Úradná tabuľa

Informácie pre verejnosť o zdroji ohrozenia
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
N Á V R H rozpočtu 2015 - 2020
Záverečný účet Obce Čaradice 2017
Informácia o strategickom dokumente
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Obce Čaradice na II. polrok 2018
Informácia o zámere navrhovanej činnosti, Ťažba andezitu na ložisku Opatovce - Kamenné vráta
Informácia o podmienkach práva voliť 2018
VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ ZŠ - vyhlásenie
Voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
Odvolanie zapisovateľa MVK 2018
 
 
Powered by Phoca Download