Up

Úradná tabuľa

Potvrdenie úrovne vytriedenia za rok 2019
Výzva na predloženie ponuky - Prestavba a prístavba materskej školy Čaradice
Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2019 o miestnych daniach na území obce Čaradice
Všeobecne záväzné nariadenie č. ..../2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Čaradice
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre voľby do NR SR 2020
Informácie pre voliča - Voľby do NR SR 2020
Informácie pre verejnosť o zdroji ohrozenia
Oznámenie Obce Čaradice na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej vol. komisie
Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR
Pozvánka na 9. zasadnutie OZ
 
 
Powered by Phoca Download