Up

Úradná tabuľa

Informácie pre verejnosť o zdroji ohrozenia
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
N Á V R H rozpočtu 2015 - 2020
Informácia o strategickom dokumente
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Obce Čaradice na II. polrok 2018
Informácia o zámere navrhovanej činnosti, Ťažba andezitu na ložisku Opatovce - Kamenné vráta
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
Oznámenie na doručenie oznámenia o delegovaní člena
Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR
Voľby prezidenta SR 2019 - Informácia pre voliča
Oznámenie o začatí správneho konania - súhlas na výrub drevín
 
 
Powered by Phoca Download