Up

Úradná tabuľa

Informácie pre verejnosť o zdroji ohrozenia
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
N Á V R H rozpočtu 2015 - 2020
Informácia o strategickom dokumente
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra Obce Čaradice na II. polrok 2018
Informácia o zámere navrhovanej činnosti, Ťažba andezitu na ložisku Opatovce - Kamenné vráta
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
Oznámenie na doručenie oznámenia o delegovaní člena
Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR
Voľby prezidenta SR 2019 - Informácia pre voliča
Oznámenie o začatí správneho konania - súhlas na výrub drevín
Oznámenie na doručenie, voľby do Európskeho parlamentu 2019
Rozbor hospodárenia 2018
Informácia o zverejnení - Plán udržateľnej mobilityNSK
Plán kontr. činnosti hl. kontrolóra na II. polrok 2019
Územný plán T. Nemce - ozn. o strategickom dokumente
Zverejnenie zámeru - prenájom nebytových priestorov
Harmonogram triedeného zberu II.polrok 2019
 
 
Powered by Phoca Download